من می‌دانم به کجا می‌روم و حقیقت را می‌دانم و مجبور نیستم آن چیزی باشم که تو می‌خواهی. من آزادم همان چیزی باشم که می‌خواهم.
محمدعلی کلی
ثبت نام مترجم

کد ذهن شگفت انگیز

ده قانون نامتعارف برای بازتعریف زندگی و موفقیت

 براساس شرایط خودتان

کد ذهن شگفت انگیز

اثر ویشن لخیانی

ترجمه منصور بیگدلی

تعداد صفحات 327

قیمت: 29000تومان

سفارش نسخه الکترونیکی از سایت طاقچه 

سفارش مستقیم نسخه چاپی