مشکل هرچه باشد، بخشی از راه حل باشید. فقط گوشه‌ای ننشینید تا پرسش طرح کنید و به موانع اشاره کنید.
تینا فی
ثبت نام مترجم

کد ذهن شگفت انگیز

ده قانون نامتعارف برای بازتعریف زندگی و موفقیت

 براساس شرایط خودتان

کد ذهن شگفت انگیز

اثر ویشن لخیانی

ترجمه منصور بیگدلی

تعداد صفحات 327

قیمت: 29000تومان

سفارش نسخه الکترونیکی از سایت طاقچه 

سفارش مستقیم نسخه چاپی